Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

Bog

September 2020

task_alt

Eksternt bedømt

Træk af udviklingen siden 1960’erne

bog

Skrevet af: Grete Brochmann, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen

 

Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien giver en status over velfærdsstaten i Danmark, Norge og Sverige ved indgangen til 2020’erne. Gennem forskellige tematiske indfaldsvinkler belyses livet som borger i vekselvirkningen med en offentlig sektor, der betoner lige rettigheder i forhold til offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler. Materialet stammer fra forskningen i ROCKWOOL Fonden suppleret med data fra de tre landes nationale statistikproducenter og fra internationale organisationer. I fremstillingen er vægten også lagt på de processer, der førte frem til nutidens rige, lige og demokratiske samfund.

 

Blandt bogens temaer er:

 

 • Demografien
 • Skandinavernes samlivsmønster
 • Indvandringen
 • Livet på arbejdsmarkedet
 • Forbrug og indkomster
 • Uddannelsesbaggrunden
 • Deltagelsen i den globale økonomi
 • Socialt udsatte grupper med fokus på udsatte unge
 • Helbred, trivsel og overvægt
 • Skatterne
 • Det politiske liv

 

Målet er at give et let tilgængeligt og helhedsorienteret overblik over tre samfund, der siden 1930’erne har tiltrukket sig en international opmærksomhed langt udover, hvad befolkningstallet ellers burde tilsige.

 

”Rockwool Fondens udgivelse er en solid dokumentation og kortlægning af, hvad der for alvor udfordrer den skandinaviske vej defineret som en nationalt opbygget velfærdsmodel for åbne økonomier i en stadig mere globaliseret verden.”
– Arne Hardis i Weekendavisen

 

“Interessant og oplysende bog. Den er logisk sat op, let at gå til og med gode beskrivende afsnit om de enkelte dele, der ses på. Alle der undrer sig det mindste over vores regionale forskelle, vil kunne hente masser af viden her.”
– Peter Holm Rasmussen i lektørudtalelse til folkebibliotekerne

 

“Vores arbejde her på ambassaden i Stockholm består i stor udstrækning af at indhente og dele informationer om, hvordan stat, samfund og erhvervsliv håndterer og innoverer på forskellige områder. Det er alt andet lige mere relevant at få inspiration fra nogen, der ligner os meget. Men gør Sverige nu også det? Det giver en interessant analyse af udviklingen af velfærdssamfundene i Skandinavien over de seneste 60 år, som Rockwool Fonden udgav i sidste måned, svaret på.”
– Danmarks ambassadør i Stockholm Vibeke Rovsing Lauritzen i Frederiksborg Amts Avis.

 

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

De skandinaviske lande bliver mere ens

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

De skandinaviske velfærdsstater

Gå til podcasten
video

Video

Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

Gå til videoen