Udgivelser

F

Forskning

Indlæg

Forbrydelse og straf

September 2022

F

Forskning

Bog

Welfare State and Population in Denmark Germany and the UK

Juli 2022

F

Forskning

Podcast

Hvor meget ligner velfærdssamfundene Danmark, Tyskland og Storbritannien hinanden?

Juni 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Danmark, Tyskland og Storbritannien bliver mere ens

Juni 2022

F

Forskning

Bog

Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien og Tyskland

Juni 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Growing inequality in Denmark and Germany

Juni 2022

F

Forskning

Podcast

Analyser af straf og afsoning II

April 2022

F

Forskning

Podcast

Analyser af straf og afsoning I

April 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Fars fængselsstraf øger risikoen for ikke at gennemføre grundskolen

Marts 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Antallet af besøg har ingen indflydelse på, hvordan indsatte klarer sig

Februar 2022

F

Forskning

Forskningsrapport

How Does Visitation Affect Incarcerated Persons and Their Families?

Februar 2022

F

Forskning

Forskningsrapport

Restricting Arranged Marriage Opportunities for Danish Minority Youth: Implications for Criminal Convictions

Februar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder

December 2021

F

Forskning

Indlæg

Ødelægges resocialiseringen når indsatte isoleres i strafcelle?

August 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

April 2021

F

Forskning

Podcast

De skandinaviske velfærdsstater

September 2020

1 2 3 4 5

...

6