Boglancering: Bosætning i Danmark

Video

Oktober 2022

video

Klumper personer med høj indkomst sig mere sammen i bestemte boligområder i dag end tidligere? Bor personer med lav indkomst i højere grad adskilt fra de øvrige indkomstgrupper i dag? Bor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i dag mere adskilt fra personer af dansk herkomst? En ny bog besvarer disse spørgsmål ved at beskrive udviklingen i den boligmæssige segregering af forskellige befolkningsgrupper i Danmark i de seneste 35 år med afsæt i eksisterende viden om boligmarkeder som det danske. Opdelingen belyses for hele landet og på kommunalt niveau, ligesom forskelle mellem land og by analyseres. Samtidig anvendes nye opgørelser af socialt udsatte boligområder til at beskrive beboersammensætningen i udsatte boligområder over tid. Resultaterne blev præsenteret af forskningsdirektør og professor Torben Tranæs ved VIVE, professor ved TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet Anna Piil Damm, og seniorforsker ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Marie Louise Schultz-Nielsen på en boglancering den 6. oktober 2022.

Relaterede udgivelser

podcast

Podcast

Bosætning og segregering i Danmark

Gå til podcasten
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Vi bor i dag mere etnisk blandet end for 20 år siden

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Bosætning i Danmark

Gå til bogen
Værktøj og grafik

Værktøj og grafik

Bosætningsmønstre i Danmark: Se udviklingen

Gå til værktøjet