Uddannelsesaktivering hjælper globaliseringsramte ledige tilbage på arbejdsmarkedet

Vidensoverblik

December 2022

task_alt

Eksternt bedømt

Vidensoverblik

Lediges beskæftigelsesmuligheder bliver styrket betydeligt af uddannelsesaktivering, der har større effekt end hidtil antaget. Det gælder ikke mindst for ledige, der er blevet klemt af udflytningen af arbejdspladser til udlandet.

Relaterede udgivelser

Forskningsrapport

Forskningsrapport

What Works for the Unemployed? Evidence From Quasi-Random Caseworker Assignments

Gå til forskningsrapporten