Udgivelser

F

Forskning

Forskningsrapport

Co-Ethnic Neighbors and Investment in Host-Country Language Skills

Januar 2022

F

Forskning

Forskningsrapport

Refugees’ Settlement Pattern, Educational Background and Formal Danish Language Acquisition

Januar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Forøget risiko for psykisk sygdom hos flygtningefædre inden familiesammenføring

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Juni 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Medborgerlig integration og trivsel i friskoler med muslimske elever

Juni 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Permanent Residency and Refugee Immigrants’ Skill Investment

Juni 2021

F

Forskning

Podcast

Uddannelses- og ægteskabsmønstre blandt unge indvandrere

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig i længere tid og gifter sig senere

April 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Ægteskabs- og uddannelsesmønster blandt unge med indvandrerbaggrund – Udviklingen i 25 år

April 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Ventetiden på en asylafgørelse er steget

Marts 2021

F

Forskning

Podcast

De skandinaviske velfærdsstater

September 2020

F

Forskning

Bog

Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

September 2020

F

Forskning

Indlæg

Corona kan give stort tilbageslag for integrationen

September 2020

F

Forskning

Video

Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

September 2020

1 2 3 4 5

...

13