Udgivelser

I

Intervention

Initiativ

Familie på flere måder

F

Forskning

Forskningsrapport

Drinking Alone?

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Explaining the Consequences of Imprisonment for Union Formation and Dissolution in Denmark

December 2015

F

Forskning

Video

Pressemøde: Viden om afsoningsformens og familiedannelsens betydning for den dømte efter afsoning

December 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Evaluering af projekt Familiens Hus’ indvirkning på unge mødres beskæftigelse, uddannelsesaktivitet og selvoplevede kompetencer

November 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Familiehuse får sårbare unge mødre i uddannelse og beskæftigelse

November 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

November 2015

I

Intervention

Initiativ

Fit for Kids

I

Intervention

Initiativ

Cool2BFit

F

Forskning

Forskningsrapport

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Juli 2015

F

Forskning

Bog

Costing Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Juli 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Medicinsk behandling af ADHD sænker risikoen for, at børn bliver anbragt uden for hjemmet

Marts 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

The Effect of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Foster Care Caseloads: Evidence from Danish Registry Data

Marts 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

The Effects of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Children’s Academic Achievement

Marts 2015

F

Forskning

Forskningsrapport

Karrierekvinder og -mænd

Marts 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

December 2014

9 10 11 12 13

...

14