Udgivelser

F

Forskning

Forskningsrapport

What can I do? How a global crisis demands improvisation of the everyday temporal orientations

Januar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Forøget risiko for psykisk sygdom hos flygtningefædre inden familiesammenføring

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Unges tilknytning til arbejdsmarkedet

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Corona sænker forventet levetid markant i de fleste lande – men ikke i Danmark

November 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Criminal Justice Involvement, Transition to Fatherhood, and the Demographic Foundation of the Intergenerational Transmission of Crime

November 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Paternal Incarceration And The Medicalization Of Children’s Problem Behavior

November 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

The Danish Generations and Gender Survey 2020

November 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Børns sundhed har social slagside

Oktober 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Maternal education and child health: Causal evidence from Denmark

Oktober 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Forbrug af velfærdsydelser går igen på tværs af generationer

August 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Muslimske friskoleelever lige så velintegrerede som muslimske børn i folkeskolen

Juni 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Strammere krav til permanent ophold sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Juni 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Medborgerlig integration og trivsel i friskoler med muslimske elever

Juni 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Permanent Residency and Refugee Immigrants’ Skill Investment

Juni 2021

5 6 7 8 9

...

41