Hvad vi ved om indvandring og integration

Bog

April 2024

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af Jan Rose Skaksen og Bent Jensen

 

Indvandringen til Danmark har ændret det politiske landskab, siden den for alvor tog fart i 1980’erne, og indvandringen og integrationen af de nye borgere står stadig højt på den politiske dagsorden. Bogen følger nu indvandringen og integrationsbestræbelserne siden 1980.

Fremstillingen bygger i en let tilgængelig form på den forskning, der har fundet sted i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennem de seneste syv-otte år. Disse analyser suppleres undervejs med data fra andre forskeres arbejde samt data fra Danmarks Statistik.

Værket indledes med en omtale af den bredere baggrund for indvandringen til EU og det befolkningsmæssige potentiale, der findes i lande og regioner øst og syd for unionen. Derefter følger en gennemgang af indvandringen til Danmark siden 1980. Andre kapitler undersøger indvandrernes levevilkår, bosætning og ægte-skabsmønstre, ligesom spørgsmålet om overrepræsentation i kriminalitet analyseres.

Et gennemgående tema er integrationen på arbejdsmarkedet. Særlige kapitler analyserer, hvad der fremmer og hæmmer arbejdsmarkeds integrationen, indvandrernes aktuelle betydning for beskæftigelsen og erfaringerne med at sluse flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Indvandrernes uddannelsesniveau tematiseres ud fra det samme perspektiv: Hvad betyder en kompetencegivende uddannelse for beskæftigelse og løn?

Da indvandrere med arbejde som opholdsgrundlag udgør en væsentlig del af arbejdsstyrken i Danmark, indeholder bogen også en helt ny analyse af, hvor stor en arbejdsindvandring Danmark kan forvente i de kommende år, og hvad det vil betyde for dansk økonomi, hvis denne indvandring får et væsentligt andet niveau i fremtiden. I denne analyse ses også på betydningen af en forbedret arbejdsmarkedsintegration af ikke-vestlige indvandrere.

Endelig omtaler bogen to databaser i ROCKWOOL Fondens Forsknings enhed, der af læserne kan anvendes ved selvstændige analyser indenfor temaet.

 

Bogen kommer bredt og forskningsorienteret godt omkring rigtig mange aspekter af indvandringen og integrationen.

– Martin Minka Jensen i lektørudtalelse til folkebibliotekerne

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Udenlandsk arbejdskraft har kun begrænset betydning for statsfinanserne

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

Hvad vi ved om indvandring og integration

Gå til podcasten