How scary is it? – Review of literature on the threat effect of active labor market programs

Forskningsrapport

April 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 48

Forskningsrapport

Skrevet af: Signe Hald Andersen

 

Dette notat bringer en forskningsoversigt over en række undersøgelser i udvalgte lande af den såkaldte motivationseffekt ved den aktive beskæftigelsesindsats. Litteraturen på området er begrænset, men resultaterne viser konsekvent, at motivationseffekten er til stede. Når ledige stilles over for krav om ekstra samtaler, om aktivering eller andet, har de en større tendens end ellers til at forlade de passive ydelser – og for manges vedkommende at finde et job. I forskningsoversigten indgår studier fra de nordiske lande, Storbritannien, Holland, Belgien, Schweiz, USA og Australien. Studierne strækker sig over perioden fra 1994 til 2011, og de fokuserer på motivationseffekten i forhold til alle målgrupper – hvilket betyder, at de både dækker arbejdsløshedsforsikrede og kontanthjælpsmodtagere.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Activation programmes for the unemployed reduce inequality

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The Motivation Effect of Active Labor Market Policy on Wages

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The Wage Effect of a Social Experiment on Intensified Active Labor Market Policies

Gå til forskningsrapporten