De varme hænder bliver i København

Indlæg

Juli 2024

Trods bekymring for at København er blevet en by, hvor folkeskolelærere, pædagoger, sygeplejersker og sosu- uddannede ikke har råd til at bo, så er hovedstadsområdet ikke ved at blive drænet for disse ”velfærdsarbejdere”. Andelene af de fem grupper med bopæl i hovedstadsområdet har været stabile de seneste 20 år. Til gengæld har de uddannede folkeskolelærere og pædagoger i københavnsområdet suverænt flest børn at undervise og passe sammenlignet med andre regioner.

indlæg