Adgangskrav på de gymnasiale uddannelser og optag på erhvervsuddannelserne

Indlæg

Maj 2023

indlæg

Skrevet af forsker Anders Hjorth-Trolle og cheføkonom Anders Bruun Jonassen

 

Dette indlæg blev bragt i Jyllands-Posten den 18. maj 2023.

 

Denne analyse beskriver først og fremmest den direkte sammenhæng mellem indførslen af det nuværende adgangskrav i 2019 og optaget på en erhvervsuddannelse.

 

Mellem en tredjedel og en fjerdedel af de elever, der formodes at ville være startet på en gymnasial uddannelse uden adgangskravet fra 2019, blev optaget på en erhvervsuddannelse året efter færdiggjort grundskole.

 

Erfaringer fra indførslen af de nuværende adgangskrav fra 2019 peger altså ikke på en meget tæt direkte sammenhæng mellem lavere optag på de gymnasiale uddannelser og optaget på erhvervsuddannelserne, selvom det i nogen grad flyttede elever fra de gymnasiale uddannelser til EUD.

 

I det omfang øget FGU-optag medfører øget erhvervsuddannelsesoptag, kan adgangskravet dog have øget det samlede optag på erhvervsuddannelse mere, end den direkte sammenhæng indikerer: Medregnes den indirekte effekt af optag på erhvervsuddannelse, dvs. optag på erhvervsuddannelse efter et toårigt FGU-forløb, tilsiger det højeste skøn for det samlede optag på erhvervsuddannelser, at omkring halvdelen ville optages på en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse.

Relaterede udgivelser

indlæg

Indlæg

Konsekvenserne af skærpede karakterkrav for adgang til de gymnasiale uddannelser

Gå til indlægget