Anders Bruun Jonassen

Anders Bruun Jonassen

Analysechef, forsker

Cand.polit. ph.d.

abj@rff.dk

+45 50 48 22 45

Forskningsområder

 

Arbejdsmarked, beskæftigelse, ledighed, kontanthjælp, dagpenge, økonomiske incitamenter, reformer, arbejdstid.

Udgivelser

 

Anders Bruun Jonassen, 2023(c): ”Mindreregulering af overførselsindkomster 2016-2023”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/mindreregulering-af-overfoerselsindkomster-2016-2023/

 

Anders Bruun Jonassen, 2023(b): ”En revurdering af betydningen af 1990ernes arbejdsmarkedsreformer for ledigheden i Danmark”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/en-revurdering-af-betydningen-af-1990ernes-arbejdsmarkedsreformer-for-ledigheden-i-danmark/

 

Mads Lybech Christensen, Anders Bruun Jonassen, Peter Fallesen, 2023. “Income developments in the great recession: status for the Danish prime-age working population a decade following the onset of the Financial Crisis”. Journal of Economic Inequality 2023. https://doi.org/10.1007/s10888-023-09591-9

 

Anders Bruun Jonassen, 2023(a): ”Er arbejdstiden virkelig faldende”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/er-arbejdstiden-virkelig-faldende/

 

Anders Hjorth-Trolle & Anders Bruun Jonassen, 2023(b): ”Adgangskrav på de gymnasiale uddannelser og optag på erhvervsuddannelserne”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/adgangskrav-paa-de-gymnasiale-uddannelser-og-optag-paa-erhvervsuddannelserne/

 

Anders Hjorth-Trolle & Anders Bruun Jonassen, 2023(a): ”Konsekvenserne af skærpede karakterkrav for adgang til de gymnasiale uddannelser”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/konsekvenserne-af-skaerpede-karakterkrav-for-adgang-til-de-gymnasiale-uddannelser/

 

Anders Bruun Jonassen & Jan Rose Skaksen, 2022: ”Foreløbigt ikke tegn på lønprisspiral, trods faldende købekraft”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/foreloebigt-ikke-tegn-paa-loenprisspiral-trods-faldende-koebekraft/

 

Anders Bruun Jonassen & Jan Rose Skaksen, 2022: ”Voksende efterspørgselspres på arbejdsmarkedet”, Analyse, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed: https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/voksende-efterspoergselspres-paa-arbejdsmarkedet/

 

Olivier Bargain & Anders Bruun Jonassen, 2022: New Evidence on Welfare’s Disincentive for the Youth using Administrative Panel Data. The Review of Economics and Statistics 2022; doi: https://doi.org/10.1162/rest_a_01191

 

Anders Bruun Jonassen, 2020: New insights on the two largest activation programs for welfare recipients in Denmark, Study Paper nr. 148, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Anders Bruun Jonassen, 2019: Status på Beskæftigelsen i Danmark, Kap. 2 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Anders Bruun Jonassen, 2019: Arbejdsmarkedsreformer, Kap. 9 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

T. Filges, Anders Bruun Jonassen, A. K. Jørgensen, 2018: “Reducing Unemployment Benefit Duration to Increase Job-finding Rates”, Campbell Systematic Reviews vol. 14, 2018

 

K. Albæk, Anders Bruun Jonassen, H. Bach, R. Bille, B. K. Graversen, H. Holt and S. Jensen, 2015: “Evaluering af mentorordningen”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 15:10, 2015

 

Anders Bruun Jonassen, 2014: “Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 14:21, 2014

 

Anders Bruun Jonassen, 2013: “Regression Discontinuity Analyses of the Disincentive Effects of Increasing Social Assistance”, PhD dissertation, Department of Economics, Aarhus University, 2013

 

J. Høgelund, Anders Bruun Jonassen and B. Larsen, 2009: “Personer med handicap. Helbred, Beskæftigelse og Førtidspension, 1995-2008”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 09:21, 2009 (Rapport til Arbejdsmarkedskommissionen)