Udgivelser

I

Intervention

Interventionsrapport

What do we know about young women’s mental health?

Oktober 2019

I

Intervention

Vidensoverblik

Hvordan gør vi det muligt for flere unge at gennemføre en erhvervsuddannelse

Oktober 2019

F

Forskning

Podcast

Hvad ved vi om udsatte unge?

Oktober 2019

F

Forskning

Video

Boglancering:
Hvad vi ved om udsatte unge 2

Oktober 2019

I

Intervention

Vidensoverblik

Hvad ved vi om unge kvinders mentale helbred

Oktober 2019

I

Intervention

Vidensoverblik

Ny virksomhedsrettet ungeindsats

Oktober 2019

F

Forskning

Vidensoverblik

Store forskelle i fremtidig indkomst, afhængigt af hvilken type videregående uddannelse man bliver optaget på

Juli 2019

F

Forskning

Forskningsrapport

Returns to field of study in the medium term

Juli 2019

F

Forskning

Vidensoverblik

Mors mentale helbred har konsekvenser for unge

Juni 2019

F

Forskning

Forskningsrapport

Maternal mental health and child outcomes: Evidence from a natural experiment

Juni 2019

I

Intervention

Forskningsrapport

Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse

Januar 2019

F

Forskning

Vidensoverblik

Markant effekt af overenskomstfastsatte mindstelønninger på unges beskæftigelse

August 2018

F

Forskning

Forskningsrapport

Do Lower Minimum Wages for Young Workers Raise their Employment?

August 2018

F

Forskning

Vidensoverblik

Forældres tid på kontanthjælp sænker børns uddannelsesaktivitet

Maj 2018

F

Forskning

Forskningsrapport

Parental welfare dependency and children’s educational attainment in Denmark

Maj 2018

I

Intervention

Video

Om initiativet NExTWORK

Maj 2018

4 5 6 7 8

...

10