Develop Toolkit

Initiativ

Et toolkit der bygger bro mellem forskning og praksis

Med Develop Toolkit vil vi gerne gøre det muligt for alle, der arbejder professionelt med unge, at bringe relevante indsigter fra hjerne- og adfærdsforskningen ind i samspillet med unge.

 

Ungdommen er en helt særlig tid, hvor livet opleves mere intenst, grænser prøves af og man udvikler sig som menneske med forrygende hastighed. Det åbner op for et stort mulighedsrum for at designe oplevelser og fællesskaber, der understøtter unges positive udvikling. Brug toolkittet til at uddybe og perspektivere jeres forståelse af unge og udvikle nye idéer til konkrete aktiviteter og indsatser med afsæt i forskningsviden.

Billede

Baggrund

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder systematisk med at anvende forskningsviden som et centralt input i udviklingen af nye indsatser. Der er et stort uudnyttet potentiale for at udvikle indsatser, der i højere grad tager udgangspunkt i viden om den naturlige udvikling alle unge gennemgår. I praksis kan forskningsviden dog være svært tilgængelig og udfordrende at omsætte.

 

Gennem de sidste årtier har hjerne- og adfærdsforskningen bidraget med en ny forståelse af unges udvikling. Ifølge UNICEF er det ikke kun den tidlige barndom, der spiller en vigtig rolle i vores udvikling. Derudover udgør ungdomsperioden, der strækker sig fra starten af puberteten til midt i tyverne.

Det er i denne del af vores liv fra cirka 10 til 25 år, at vi former vores identitet og vores forestillinger om, hvem vi gerne vil være. Samtidig lærer vi at træffe beslutninger, navigere komplekse følelser og indgå i sociale relationer. Vi udvikler vores evner til at sætte meningsfulde mål, føre planer ud i livet og reflektere over vores oplevelser.

 

Dette er langt fra tilfældigt. Ligesom den tidlige barndom er en afgørende periode for udvikling af basale færdigheder som f.eks. evnen til at tale, så er ungdomsperioden særligt sensitiv, når det kommer til vores udvikling af avancerede sociale og kognitive evner. Nye erfaringer og oplevelser spiller en vigtig rolle i forhold til at forme og udvikle hjernen, og dermed har vi et grundlæggende behov for at udforske omverdenen i relation til os selv som mennesker.

Billede

Sådan bruges designværktøjet

Develop Toolkit er udviklet med input fra NGOer, praktikere og forskere. Det er designet til at guide brugere igennem en idéudviklingsworkshop i fire trin fordelt over to timer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at bruge toolkittet, og der er ikke behov for en facilitator. Vi foreslår, at Develop Toolkit bruges i mindre grupper på op til seks personer.

 

Toolkittet er frit tilgængeligt i en interaktiv digital udgave og en fysik udgave.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om initiativet eller er interesseret i at samarbejde, kontakt venligst kontakt@rfintervention.dk

Billede

Mere om Develop Toolkit

Læs mere om initiativet her

developtoolkit.dk

Hvad nu?

 

Toolkittet er udgivet og der udvikles ikke længere på projektet. Du kan se mere om toolkittet herunder.