Udgivelser

F

Forskning

Indlæg

De varme hænder bliver i København

Juli 2024

F

Forskning

Indlæg

Øget karakterkrav på gymnasiet vil primært ramme unge fra gymnasiefremmede hjem, indvandrere og efterkommere, og drenge

Juni 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Lokal økonomisk ulighed hænger sammen med forbruget af antidepressiv medicin

Juni 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Does Economic Inequality Reduce Political System Support? Local- level Evidence from Denmark

Juni 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Lavere ydelser til flygtningefamilier giver et markant samfundsøkonomisk tab

Maj 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Unintended Consequences of Welfare Cuts on Children and Adolescents

April 2024

I

Intervention

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

April 2024

F

Forskning

Bog

Lydbog
– Hvad vi ved om indvandring og integration

April 2024

F

Forskning

Bog

Hvad vi ved om indvandring og integration

April 2024

I

Intervention

Video

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Reform af SU handler om, hvordan knappe ressourcer anvendes bedst

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Hvem bruger 6. års SU og hvorfor?

December 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

The Different Sources of Intergenerational Income Mobility in High and Low Income Families

August 2023

F

Forskning

Vidensoverblik

Kilderne til social arv adskiller sig alt efter familiers indkomstniveau

August 2023

F

Forskning

Indlæg

Karakterkrav skaber store forskelle i uddannelsesmuligheder

Juni 2023

F

Forskning

Forskningsrapport

Maximum Impact Intergenerational Associations

April 2023

1 2 3 4 5

...

6