Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Store udfordringer med hverdagen under corona

Januar 2022

F

Forskning

Forskningsrapport

What can I do? How a global crisis demands improvisation of the everyday temporal orientations

Januar 2022

F

Forskning

Podcast

Unges brug af tid under coronanedlukningen

Januar 2022

F

Forskning

Vidensoverblik

Forøget risiko for psykisk sygdom hos flygtningefædre inden familiesammenføring

December 2021

F

Forskning

Vidensoverblik

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

November 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Criminal Justice Involvement, Transition to Fatherhood, and the Demographic Foundation of the Intergenerational Transmission of Crime

November 2021

F

Forskning

Forskningsrapport

Paternal Incarceration And The Medicalization Of Children’s Problem Behavior

November 2021

I

Intervention

Initiativ

Perspekt 2.0

F

Forskning

Forskningsrapport

Risk of Stress/Depression and Functional Impairment in Denmark Immediately Following a COVID-19 Shutdown

December 2020

F

Forskning

Podcast

Risiko for stress og depression under den første corona-nedlukning

December 2020

F

Forskning

Podcast

Mental sundhed i Danmark

December 2020

F

Forskning

Video

Briefing: Arbejdsliv og trivsel under nedlukningen i foråret 2020

December 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Danskernes risiko for at udvikle stress og depression faldt under corona-nedlukningen

December 2020

F

Forskning

Forskningsrapport

Danskernes mentale sundhed: Udvikling, baggrund og konsekvenser

November 2020

F

Forskning

Video

Briefing: Mental sundhed i Danmark

November 2020

F

Forskning

Vidensoverblik

Sammenhæng mellem karakterer og dårligt mentalt helbred

November 2020

1 2 3 4 5