Anbragte børn og unge

Bog

August 2022

På døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

bog

Skrevet af: Inge M. Bryderup og Sofie Aggerbo Johansen

 

Med bidrag af: Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker, Emil Anton Libak Simonsen

 

Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.

 

Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

 

Vi har en meget begrænset viden om, hvilke børn og unge der i dag anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Denne undersøgelse belyser de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde og anbringelsestyper. Der formidles ligeledes viden om børnenes og de unges anbringelsesårsager samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, skolegang med videre. Desuden belyses børnenes og de unges sociale relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende.

 

Endvidere formidles undersøgelsens resultater på en række områder i forhold til børnenes og de unges fraflytninger, herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år, som modtager efterværn.

 

Endelig formidles viden om selve anbringelsesprocessen, herunder om baggrunde for kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen og samarbejdet med den anbringende kommune samt inddragelse af børnene og de unge og deres forældre i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ny bog giver omfattende beskrivelse af anbragte børn og unge og de institutioner, de er anbragt på

Gå til bogen
video

Video

Boglancering: Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Gå til videoen
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Massiv problembelastning blandt anbragte børn og unge, der går på interne skoler

Gå til vidensoverblikket