Ungefortællinger – NExTWORK

Interventionsrapport

April 2024

interventionsrapport

Fortællinger fra unge der ikke er i uddannelse og job

Casehistorier fra forskellige unge om at navigere i livet og samtidig stå udenfor uddannelse og job. Ungefortællingerne er udarbejdet med henblik på at få sat ord på de unges oplevelser og erfaringer med det eksisterende beskæftigelsessystem.