Kønsforskelle fra fødsel til død

Værktøj og grafik

Marts 2024

task_alt

Eksternt bedømt

Billede

Note: Figuren viser fra venstre mod højre gennemsnitlige forskelle i APGAR-scores, sandsynligheden for at blive indlagt på en neonatal afdeling lige efter fødslen, vurderet ordforråd og sprogbrug i vuggestuealderen, dansk- og matematik-testresultater fra 2. og 3. klasse, karaktergennemsnit i 9. klasse, andelen uden en psykiatrisk diagnose, andelen der er i job eller uddannelse som både 17- og 18-årige, andelen uden dom for kriminalitet, års fuldført uddannelse, lønindkomst i tusinde kroner for alle og for den kønsopdelte nederste kvintil, andel i arbejdsstyrken, andelen der er lønmodtagere, andelen der ikke er arbejdsløse, andelen der er i live, og andelen af dem der er døde som følge af andet end et fortvivlelsesdødsfald. Andelen af fortvivlelsesdødsfald er opgjort blandt de dødsfald der er sket mellem 50- og 65-års alderen. Et fortvivlelsesdødsfald er defineret som alle dødsfald som følge af selvmord, forgiftninger og alkoholrelaterede leversygdomme samt skrumpelever. Udfald for piger og kvinder vises med grå og runde markeringer, mens udfald for dreng og mænd vises med blå og firkantede markeringer. Figuren viser et øjebliksbillede for hvert af de viste udfald, og følger således ikke en specifik kohorte over tid. Forskellene er statistik signifikante med mindre de er markeret med en *.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og STIL. Resultaterne for sprogbrug og ordforråd ved 18 og 34 måneder er fra Bleses et al. (2017).

Relaterede udgivelser

vidensoverblik

Vidensoverblik

Kønsforskelle fra fødsel til død

gå til vidensoverblik
forskningsrapport

Forskningsrapport

Differences in outcomes between men and women from cradle to grave

gå til rapporten
video

Video

Kønsforskelle fra fødsel til død

Gå til videoen
podcast

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

Gå til podcasten