Udgivelser

I

Intervention

Interventionsrapport

Evaluering af undervisningsmaterialet Perspekt 2.0

August 2020

I

Intervention

Interventionsrapport

Ny indsats, som skal styrke elevers skolegang

August 2020

I

Intervention

Interventionsrapport

Is it possible to promote the wellbeing of schoolchildren by systematically working with their social, emotional and personal skills?

December 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Kan man fremme skolebørns trivsel ved at arbejde systematisk med deres sociale, emotionelle og personlige færdigheder?

December 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

How can we make it possible for more young people to complete vocational training courses?

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Text messages to support children’s early language development

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

What do we know about young women’s mental health?

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Hvordan gør vi det muligt for flere unge at gennemføre en erhvervsuddannelse

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Hvad ved vi om unge kvinders mentale helbred

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Ny virksomhedsrettet ungeindsats

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

SMS’er for at fremme børns tidlige sprogudvikling

Oktober 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse

Januar 2019

I

Intervention

Interventionsrapport

RIPAT Manualen

September 2017

I

Intervention

Interventionsrapport

Hvilke validerede spørgeskemaer er egnede til at måle effekt af en intervention, der har fokus på det socio-emotionelle område?

Oktober 2016

I

Intervention

Interventionsrapport

Procesevaluering af Sund for livet

Juli 2016

I

Intervention

Interventionsrapport

A description of a health promotion initiative in Danish schools, and an evaluation of secular trends in anthropometry and physical fitness

Januar 2016

1 2 3 4