Evaluering af Fit for Kids sundhedsprogram i Høje Taastrup

Interventionsrapport

Februar 2013

task_alt

Eksternt bedømt

Evalueringsnotat nr. 3

interventionsrapport

Skrevet af: Jakob Als Thomsen, Line Seidenfaden og Marie Hansson

 

Fit-for-kids er en multi-faktoriel intervention, som har til formål at hjælpe overvægtige og inaktive børn. Interventionen varer 40 uger og består af træningssessioner, initiativer til kostomlægning og motivationsopbyggende aktiviteter. Denne kvalitative evaluering havde fokus på; 1) indholdet i Fit for Kids og synergien mellem elementerne fysisk træning, mental træning og kostvejledning; 2) børnenes udbytte af Fit for Kids – både i form af deres motivation for sundere livsstil samt og i form af øget selvværd, livskvalitet og sociale kompetencer; 3) betydningen af deltagelsen i Fit for Kids for familien; samt 4) projektets organisering og forvaltning. Resultaterne indikerer en god synergieffekt imellem de forskellige projektelementer. Det vurderes at kostvejledningen og den fysiske træning er de bærende elementer i forløbet. Ligeledes er den kontinuerlige kontakt til projektmedarbejdere og opfølgningen herfra nødvendig i forhold til at motivere deltagerne. De fleste deltagene familier gav udtryk for, at deres børn havde oplevet øget selvværd som resultat af deres vægttab og forbedrede fysiske form samt at disse faktorer også havde haft en positiv effekt på børnenes relationer til, for eksempel, deres klassekammerater. Evalueringen finder imidlertid også, at stort set alle børn havde en betydelig vægtøgning i sommerpausen. Det peger på behovet for en fastholdelsesstrategi der kan sikre programmets positive effekter efter programmets afslutning.

Mere om initiativet

Initiativ

Cool2BFit

Gå til initiativet