Interchurch Collaboration: Analysis of the early implementation of the third project phase

Interventionsrapport

November 2012

task_alt

Eksternt bedømt

Evalueringsnotat nr. 2

interventionsrapport

Skrevet af: Eva Kaas Pedersen

 

Denne evaluerings rapport er en del af en proces evaluering af Lifeline in Zambias (LiZ) tredje projektfase. Formålet med evalueringen var at se på den tidlige udvikling og implementering af det tredje LiZ projekt. Mere specifikt var det hensigten at se på, I hvilken grad de tre interventions områder, og strategien for deres implementering, var relevant samt at vurdere mobiliseringen, organiseringen og træningen af volontører. Vi finder, at landbrugskomponenten var relevant for alle i målgruppen. Relevansen af ​​uddannelseskomponenten og sundhedskomponenten varierer fra husstand til husstand. Projektdesignet har stort potentiale i forhold til at udarbejde skræddersyede løsninger til problemer på husholdniveau, men ikke alle frivillige følte udrustede til at løse de mange forskellige typer problemer, deres husstande stod overfor. Problemet var, at den træning de frivillige modtog fra LiZ, var for overordnet og dermed svær at ’oversætte’ til individuelle behov. Det anbefales, at LiZ arbejder på, at hjælpe og støtte deres volontører i deres arbejde på husholdniveau samt at der udarbejdes en oversigt over de specifikke behov, som de enkelte hushold har. Dette vil hjælpe med at udarbejde mere relevant og målrettet træning for volontørerne.

Mere om initiativet

Initiativ

Lifeline in Zambia

Gå til initiativet