Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Førtidspensionsreformen har ikke fået flere i ordinært job

Maj 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

From Disability Insurance to Workfare: Evidence from a Danish Labour Market Reform

Maj 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

30 years of prison alternatives in Denmark: Policy efficiency and inequality before the law

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Lavere ydelser til flygtningefamilier giver et markant samfundsøkonomisk tab

Maj 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

I Danmark anbringes børn i længere tid end i sammenlignelige lande

Maj 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Unintended Consequences of Welfare Cuts on Children and Adolescents

April 2024

F

Forskning

Podcast

Hvad vi ved om indvandring og integration

April 2024

I

Intervention

Podcast

Kønsforskelle fra fødsel til død

April 2024

F

Forskning

Bog

Lydbog
– Hvad vi ved om indvandring og integration

April 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Udenlandsk arbejdskraft har kun begrænset betydning for statsfinanserne

April 2024

F

Forskning

Bog

Hvad vi ved om indvandring og integration

April 2024

F

Forskning

Video

Briefing: Er alternative strafformer vejen frem?

April 2024

F

Forskning

Indlæg

Omlægning af SU til lån på kandidatuddannelser vil være risikabelt

Marts 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Et mangfoldigt marked for frit valg på hjemmeplejeområdet

Marts 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg af hjemmepleje og brug af udbud

Marts 2024

I

Intervention

Værktøj og grafik

Kønsforskelle fra fødsel til død

Marts 2024

1 2 3 4 5

...

19