Udgivelser

F

Forskning

Podcast

Hvad har vi lært af coronakrisen?

Februar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Overdødelighed og mistede leveår på grund af COVID-19 pandemien i Danmark – hvad har vi lært?

Februar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

De fleste Airbnb-værter indberettede ikke deres indkomst, hvilket har ført til stort tab af skatteindtægter

Januar 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

The Hidden Costs of the Platform Economy: Tax Dishonesty by Airbnb Hosts

Januar 2024

I

Intervention

Podcast

Sårbare mænd og fortvivlelsesdødsfald

Januar 2024

F

Forskning

Indlæg

Stort uudnyttet arbejdskraftpotentiale i social- og sundhedssektoren

Januar 2024

F

Forskning

Vidensoverblik

Flest enlige pensionister ligger under fattigdomsgrænsen

Januar 2024

F

Forskning

Forskningsrapport

Fordelingsaspekter af det danske pensionssystem

Januar 2024

F

Forskning

Indlæg

Kun få, der har forladt sygeplejefaget, vender tilbage

Januar 2024

F

Forskning

Podcast

De økonomiske udsigter for 2024

Januar 2024

F

Forskning

Indlæg

Mindreregulering af overførselsindkomster 2016-2023

December 2023

F

Forskning

Podcast

Hvor står velfærdsstaten på tærsklen til 2024?

December 2023

F

Forskning

Podcast

Betydningen af 1990’ernes arbejdsmarkedsreformer

November 2023

F

Forskning

Indlæg

Besparelser på jobcentrene behøver ikke at koste på beskæftigelsen

November 2023

F

Forskning

Indlæg

En revurdering af betydningen af 1990ernes arbejdsmarkedsreformer for ledigheden i Danmark

Oktober 2023

F

Forskning

Indlæg

Folkeskoleudspillet risikerer at øge uligheden mellem ressourcestærke og ressourcesvage børn

Oktober 2023

1 2 3 4 5

...

18