Udgivelser

F

Forskning

Indlæg

Effekten af et karakterkrav til gymnasiet er blevet udvandet over tid

Maj 2024

F

Forskning

Indlæg

Kortuddannede kvinder får nu færrest børn

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Omlægning af SU til lån på kandidatuddannelser vil være risikabelt

Marts 2024

I

Intervention

Indlæg

Der er for mange myter i debatten om mistrivsel

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Hårdere straffe for personfarlig kriminalitet vil sende flere til afsoning uden for fængslerne

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Målsætning om flest mulige med førsteprioritet får gymnasieansøgere til at søge strategisk

Marts 2024

F

Forskning

Indlæg

Over de seneste 30 år er det blevet lettere for single mænd at finde en partner i Region Hovedstaden – for kvinderne er det blevet sværere

Februar 2024

F

Forskning

Indlæg

Er vi så utrygge at regeringens nye initiativer mod kriminalitet er relevante?

Februar 2024

F

Forskning

Indlæg

Foreløbige konsekvenser af øget øremærkning af barselsdagpenge

Februar 2024

F

Forskning

Indlæg

Stort uudnyttet arbejdskraftpotentiale i social- og sundhedssektoren

Januar 2024

F

Forskning

Indlæg

Kun få, der har forladt sygeplejefaget, vender tilbage

Januar 2024

F

Forskning

Indlæg

Mindreregulering af overførselsindkomster 2016-2023

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Fjerner man det sjette SU-år, rammer det studerende fra lavindkomstfamilier hårdest

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Reform af SU handler om, hvordan knappe ressourcer anvendes bedst

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Hvem bruger 6. års SU og hvorfor?

December 2023

F

Forskning

Indlæg

Et stort skridt for EU – et mindre tilbageslag for asylpolitikken?

November 2023

1 2 3 4 5