Marie Louise Schultz-Nielsen

Marie Louise Schultz-Nielsen

Seniorforsker, projektchef

Cand.polit. ph.d.

mls@rff.dk

+45 41 56 26 76

Følg Marie Louise Schultz-Nielsen

Forskningsområder

 

Indvandring og integration.

Udgivelser

 

The Demographic and Socioeconomic Consequences of Restricting Access to Marriage for Young Migrant Women in Denmark” med Bojana Cuzulan og Peter Fallesen. Study Paper nr. 187. ROCKWOOL Foundation Research Unit, 2023.

 

Bosætning i Danmark – i et 35 årigt perspektiv” med Anna Piil Damm, Ahmad Hassani, Torben Tranæs og bidrag af Vibeke Jakobsen. ROCKWOOL Fonden og Syddansk Universitetsforlag.

 

Co-Ethnic Neighbors and Investment in Host-Country Language Skills” med Anna Piil Damm, Ahmad Hassani og Trine Skriver Høholt Jensen. Study Paper nr. 169. ROCKWOOL Foundation Research Unit, 2022.

 

Refugees’ Settlement Pattern, Educational Background and Formal Danish Language Acquisition” med Anna Piil Damm, Ahmad Hassani, Trine Skriver Høholt Jensen og Mathias Schindler. Study Paper nr. 168. ROCKWOOL Foundation Research Unit, 2022.

 

Data Construction of Danish Residential Neighbourhoods for 1986-2016” med Anna Piil Damm og Ahmad Hassani. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2021:1, 1-53.

 

Ægteskabs- og uddannelsesmønster blandt unge med indvandrerbaggrund – udviklingen i 25 år”. Arbejdspapir nr. 59. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 2021.

 

“Household Economic Exclusion among Danish Children: Evaluating Independent and Joint Household Risk of Income Poverty and Parental Labor Market Exclusion over the Course of Childhood.” med Simone N. V. Johansen, Peter Fallesen og Lawrence M. Berger, 2020. Social Services Review, 94 (4), 781-814. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/712240

 

“Local labour demand and immigrant employment” med Luz Azlor og Anna Piil Damm. Labour Economics, 63, 2020. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101808

 

Overeducation among immigrants depending on residence type”. Study Paper nr. 149. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 2020.

 

“Immigrants’ assimilation depending on residence type”. Study Paper nr. 140. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 2019.

 

“Employment Effects of Welfare Policies for Non-Western Immigrant Women” med Jacob Nielsen Arendt. Chapter 7 i Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (Red.), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nord 2019:024. Nordic Council of Ministers, 2019. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317928/FULLTEXT01.pdf

 

Refugees and asylum seekers in Denmark 1992–2016” med Camilla Hvidtfeldt. Study Paper nr. 133. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 2018.

 

Local Labour Demand and Immigrant employment” med Luz Azlor og Anna Piil Damm. Study Paper nr. 132. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 2018.

 

“An estimate of the effect of waiting time in the Danish Asylum system on post-resettlement employment among refugees: Separating the pure delay effect from the effects of the conditions under which refugees are waiting” med Camilla Hvidtfeldt, Erdal Tekin og Mogens Fosgerau. 2018. PLoS ONE 13(11): e0206737. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206737

 

Flygtninge og asylansøgere i Danmark 1992-2016 – antal, ventetid, bosætning og lovgivning” med Camilla Hvidtfeldt. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 50, 2017.

 

Indvandreres uddannelse” med Jan Rose Skaksen, med bidrag af Johanne Kaalby Clausen og Troels Mandøe Glæsner. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 48, 2017.

 

“Fetal Malnutrition and Academic Success: Evidence from Muslim Immigrants in Denmark” med Jane Greve og Erdal Tekin. Economics of Education Review. 60, 20-35, 2017. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.07.008

 

Labour market integration of refugees in Denmark”. Nordic Economic Policy Review. Temanord 2017: 520, 45-72.

 

“The fiscal impact of immigration to welfare states of the Scandinavian type” med Marianne Frank Hansen og Torben Tranæs. Journal of Population Economics. 30 (3), 925-952, 2017. https://doi.org/10.1007/s00148-017-0636-1. 2017.

 

”Hvad betyder indvandringen for de offentlige finanser i Danmark?” med Jan Rose Skaksen. Kapitel 8 i Jan Rose Skaksen og Bent Jensen (Red.) Hvad ved vi om indvandring og integration? Gyldendal, 2016.

 

Hvad bestemmer antallet af asylansøgere til Danmark og resten af Europa?” ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 46, 2016.

 

Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere – ankommet til Danmark i perioden fra 1997 til 2011”. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2016.

 

“Labor Market Effects of Intrauterine Exposure to Nutritional Deficiency: Evidence from Administrative Data on Muslim Immigrants in Denmark” med Erdal Tekin og Jane Greve. Economics and Human Biology. 21, 196-209, 2016.

 

Integration of ethnic minorities – do they divorce as natives do?” med Jens Bonke. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Study paper nr. 109, 2016.

 

Den økonomiske gevinst ved at inkludere de udsatte unge” med Jan Rose Skaksen. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 39, 2016.

 

Kontanthjælpen gennem 25 år – Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012” with Hans Hansen. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal, 2015.