Hvad ved vi om indvandring og integration?

Bog

Oktober 2016

task_alt

Eksternt bedømt

Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag

bog

Skrevet af: Jan Rose Skaksen og Bent Jensen med bidrag af Marie Louise Schultz-Nielsen

 

Indvandringen til Danmark – især af indvandrere fra ikke-vestlige lande – står højt på den politiske dagsorden og i borgernes bevidsthed. Men hvordan er indvandringen til Danmark egentlig forløbet, siden den satte ind ved udgangen af 1960’erne? Hvilken baggrund har indvandringen – og hvilke samfundsmæssige konsekvenser? Sidst, men ikke mindst: Hvordan er indvandrernes integration forløbet på arbejdsmarkedet og i det sociale liv?

 

Hvad ved vi om indvandring og integration? forsøger nu at give et samlet, men alligevel kortfattet og let tilgængeligt overblik over indvandring og integration gennem små 50 år med hovedvægt på den seneste del af perioden. Værket indledes med et udblik til den almindelige indvandring til Europa og nogle af de store spørgsmål, denne indvandring rejser.

 

Bogen bygger i stort omfang på den forskning, der har fundet sted i Rockwool Fonden siden slutningen af 1990’erne i indvandrernes levevilkår og samfundsmæssige betydning. Bogen indeholder også helt nye analyser, herunder en analyse af, ved hvilken beskæftigelsesgrad indvandrere er neutrale i forhold til de offentlige finanser. Værket indeholder tilsvarende en opdatering af tidligere overslag over den illegale indvandring til Danmark. Endelig suppleres resultaterne fra forskningen i Rockwool Fonden med data fra andre forskeres arbejde og fra Danmarks Statistik.

 

“Viden, der kan bruges bredt i undervisningssammenhæng på mange niveauer og som baggrund for den politiske debat.”

“Det er forbilledlig forskningsformidling, hvor detaljerede resultater gennem lang tid opsummeres og sættes ind i en fælles ramme og form, som danner en helhed, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge af folk uden faglige forudsætninger.”
– Jytte Bræmer i lektørudtalelse til bibliotekerne

 

“I en debat der svømmer over af følinger og synsninger er fakta ofte en mangelvare. Men her er der en chance for at få den nødvendige viden i en kort, præcis og alligevel omfattende udgave.”

“Alt er illustreret med tal og grafer og dokumenteret af solide undersøgelser. Læs den, før du kaster dig ud i debatten.”
– Birte Strandby i Bogvægten

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ikke-vestlige indvandrere, der kommer hertil som voksne, er også en udgift for det offentlige

Gå til vidensoverblikket