Kontanthjælpen gennem 25 år

Bog

Juli 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012

bog

Skrevet af: Marie Louise Schultz-Nielsen og Hans Hansen

 

Kontanthjælpen gennem 25 år giver et bredt og nuanceret billede af kontanthjælpens udvikling siden introduktionen af faste ydelser i 1987. Bogen belyser f.eks. udviklingen i antal modtagere og i sammensætningen af modtagergruppen samt regelændringerne i perioden. Bogen analyserer også, om det kan betale sig at have et fuldtidsarbejde til mindstelønnen, når alternativet er kontanthjælp, og tilsvarende analyseres det, om det kan betale sig at forsikre sig mod ledighed. Forfatterne tager desuden det komplicerede samspil mellem kontanthjælp, beskatning, boligsikring og betaling for daginstitution op til behandling, både når indkomsten falder, og når indkomsten stiger. Et særligt kapitel analyserer virkningen af starthjælp i stedet for kontanthjælp for en flygtningefamilie på forskellige stadier. Den lave starthjælp har en betydelig beskæftigelseseffekt, men også en markant effekt i form af dårligere levevilkår. I sammenhæng med fattigdomstemaet indeholder værket den første undersøgelse af relativ fattigdom blandt kontanthjælpsmodtagere baseret på anbefalingerne fra ekspertgruppen om fattigdom. Endelig sammenlignes med tilsvarende ordninger i Sverige, Storbritannien, Tyskland og i Holland: Er det danske system særligt generøst? Eller ligner Danmark også på dette område i høj grad vores nabolande?

 

“Her bliver virkelighedens resultater blotlagt hudløst ærligt. Den rapport er ikke noget skønmaleri. Lad os håbe at Rockwool Fondens undersøgelse kan danne baggrund for en kvalificeret debat om kontanthjælpens reelle virkninger, således at kommende politiske initiativer ikke sker på fordomme og viden ud af den blå luft.”
– Preben Etwil i anmeldelse på Social Politisk Forenings hjemmeside

 

“Et imponerende datamateriale. Bogens konklusioner bør interessere politikerne.”
– Jytte Bræmer i lektørudtalelse til folkebibliotekerne

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Regressioner til ”Kontanthjælpen gennem 25 år”

Gå til forskningsrapporten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Familietypeberegninger til ”Kontanthjælpen gennem 25 år”

Gå til forskningsrapporten