Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere

Bog

Maj 2016

task_alt

Eksternt bedømt

- ankommet til Danmark i perioden fra 1997 til 2011

bog

Skrevet af: Marie Louise Schultz-Nielsen

 

Verden er i hastig forandring, og et af de områder, hvor den globale påvirkning er tydelig, er på indvandrings- og integrationsområdet. Denne bog stiller skarpt på sammenhængen mellem indvandrernes opholdsgrundlag og deres integration på arbejdsmarkedet. Hvor store er fx forskellen i beskæftigelsesgraden mellem flygtninge og arbejdskraftindvandrere? Og udjævner forskellen sig over tid? Bogen følger de indvandrere, som er kommet til landet siden 1997, og undersøger, hvordan de har klaret sig på det danske arbejdsmarked med hensyn til beskæftigelse og derudover også indkomst og afhængighed af overførselsindkomster. Som introduktion til temaet redegør analysen for den nyere danske indvandringshistorik.

 

Bogen er skrevet af seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, der via sit arbejde i Rockwool Fondens Forskningsenhed gennem mange år har beskæftiget sig med emnet „indvandring og integration“.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Fire ud af fem familiesammenførte til flygtninge er uden job i det femte år efter ankomsten

Gå til vidensoverblikket