Children and Youth Services Review

Introducing a New Data Resource for Comparative Child Welfare Research: The Rockwool-Duke Global Child Welfare Database

videnskabelig artikel

9. September 2023

Artikler i videnskabelige tidsskrifter