Validation of school-based anthropometric measurements and measurements of physical fitness among children in Denmark.

Forskningsrapport

Januar 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Attrition, intra-observer reliability and inter-observer reliability

Evalueringsnotat nr. 10

forskningsrapport

Skrevet af: John Singhammer og Lars Bo Andersen

 

Valideringsstudiet havde til formål at vurdere pålideligheden af de sundhedsmålinger, som de deltagende skoler har indsamlet. Dette blev dels gjort ved at sammenligne skolernes målinger med deres egne kontrolmålinger, og dels ved sammenligne SSN studiets resultater med resultater fra målinger udført af forskere fra Syddansk Universitet. Evalueringen konkluderer at målingerne af højde, vægt og livvidde er pålidelige, men at lærerne har brug for mere træning og vejledning i forhold til måling af hoppe-højde og kondital.

Relaterede udgivelser

interventionsrapport

Interventionsrapport

Appendix – Validation report

Gå til interventionsrapporten