Udenlandsk arbejdskraft øger også permanent indvandring og behov for integrationsindsatser

Indlæg

September 2023

indlæg

 

Dette indlæg blev bragt i Jyllands-Posten den 24. september 2023.

Danske virksomheder melder igen og igen om mangel på arbejdskraft. Derfor har debatten om udenlandsk arbejdskraft helt naturligt fyldt godt i medierne de seneste måneder. Og der kan være mange gode grunde til at styrke arbejdskraftindvandringen. Udenlandsk arbejdskraft har været en væsentlig årsag til beskæftigelsesvæksten i Danmark de seneste 10 år. Men en ting, vi sjældent taler om, når vi taler arbejdskraftsindvandring, er, at den ofte fører til mere permanent indvandring, og derfra kan der opstå integrationsudfordringer.

 

På 20 år er antallet af arbejdstilladelser til indvandrere steget fra 5.600 til næsten det tidobbelte: 51.300 i 2022, hvoraf omtrent halvdelen er til personer fra lande uden for EU. Vores undersøgelser viser, at omkring 30% af den udenlandske arbejdskraft stadig er i Danmark 10 år efter, at de kom hertil. Det gælder både arbejdsmigranter fra EU og fra lande uden for EU. Konkret betyder det, at vi fra den nuværende arbejdskraftstilstrømning på godt 50.000 personer kan forvente, at 15.000 bliver her permanent. Det svarer til antallet af syrere, der kom til Danmark i 2015. Forskellen er blot, at lige nu sker denne forøgelse hvert år. Hertil kommer familiesammenføringer og efterkommere. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at arbejdskraftsindvandringen fører til store befolkningsmæssige forskydninger.

Det er væsentligt at fremhæve, at gruppen af arbejdsmigranter i gennemsnit klarer sig godt på arbejdsmarkedet, og at deres børn også klarer sig godt i skolen. Men det gælder ikke alle. Og for nogle grupper – særligt personer fra Østeuropa og lande uden for EU – er der behov for investeringer f.eks. i efteruddannelse og danskkundskaber. At sådanne investeringer er givet godt ud for de indvandrere, der bliver i Danmark, ved vi, fordi vores undersøgelser viser, at den udenlandske arbejdskrafts kompetencer ikke udnyttes fuldt. Faktisk har arbejdsmigranter oftere et væsentligt lavere lønniveau end danskere med samme køn, alder og uddannelsesniveau, hvilket bl.a. afspejler, at de ofte arbejder i job, der kræver et lavere uddannelsesniveau end det, de har med sig. Lønforskellen løber i gennemsnit op i mere end 100.000 kr. årligt i en årrække i årene efter ankomst til Danmark, og den er særlig stor for arbejdsmigranter fra Østeuropa og fra lande uden for EU.

 

Der kan være flere årsager til, at en dansk arbejdsgiver ikke ansætter en indvandrer i et job, der svarer til indvandrerens uddannelsesniveau og dertilhørende høje løn. En årsag er, at mange job kræver samarbejds- og kommunikationsevner på dansk, og at indvandreren ikke kan tilstrækkeligt dansk. Ny forskning viser, at bedre sprogkundskaber øger chancen for at få et jobtilbud for personer med samme faglige kompetencer og mindsker andelen, der ikke udnytter deres kvalifikationer. Vi ved også, at deltagelse i sprogkurser øger lønnen på lang sigt, netop fordi bedre dansk giver adgang til bedre job og bedre mulighed for videreuddannelse. Studierne omhandler en bred gruppe af lavtlønnede indvandrere. Ikke desto mindre er det kun en begrænset andel af arbejdsmigranterne, der uddanner sig i Danmark, og et flertal deltager aldrig i danskundervisning.

 

Der er derfor mange grunde til at overveje konsekvenserne både af den nuværende arbejdskraftsindvandring, men ikke mindst hvad angår forsøg på at udvide den yderligere.