Jacob Nielsen Arendt

Jacob Nielsen Arendt

Forskningsprofessor og
chef for forskning i arbejdsmarked

Cand.scient.oecon. ph.d.

jar@rff.dk

+45 61 16 33 73

Følg Jacob Nielsen Arendt

Forskningsområder

 

Indvandring:
Fokus på betydningen af dansk udlændinge- og integrationspolitik for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

 

Arbejdsmarked:
Fokus på beskæftigelsespolitik og økonomiske incitamenter, særligt for udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

 

Ulighed:
Fokus på velfærdsstatens betingelser for lige adgang til rimelige levevilkår, sundhed og uddannelse.

Udgivelser

 

Integration af flygtninge:

 

Arendt, J. N. (forthcoming). Welfare benefit generosity and social integration of refugees.  International Migration Review.

 

Foged, M., Hasager, L. Arendt, J. N., Bolvig. I. and G. Peri (forthcoming). Intergenerational Spillover Effects of Language Training for Refugees. The Journal of Public Economics.

 

Arendt, J. N. and I. Bolvig (2023). Trade-offs between work-first and language-first strategies for refugees. Economics of Education Review 92. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102353

 

Arendt, J. N., Ku, H. and C. Dustmann (2022). Refugee Migration and the Labor Market: Lessons from 40 years of Post-arrival Policies in Denmark. The Oxford Review of Economic Policy 38(3): 531-556. https://doi.org/10.1093/oxrep/grac021

 

Foged, M., Hasager, L. Arendt, J. N., Bolvig. I. and G. Peri (2022). Language Training and Refugees’ Integration. The Review of Economics and Statistics. https://doi.org/10.1162/rest_a_01216

 

Arendt, J. N. (2020). Labor Market Effects of a Work-first Policy for Refugees. Journal of Population Economics. https://doi.org/10.1007/s00148-020-00808-z

 

Hernes, V., Arendt, J. N., Andersson Joona, P. and K. Tronstad (2020). Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes. Journal of European Public Policy. https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1824011

 

Arendt, J. N. & M. L. Schultz-Nielsen (2019). Policies promoting higher employment for non-Western immigrant women, Policy brief from Ch. 7 in L. Calmfors & N. S. Gassen (Eds.): Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. The Nordic council of Ministers.

 

Arendt, J. N. (2018). Integration and permanent residence policies – a comparative pilot study. ROCKWOOL Foundation Research Unit, Study Paper no. 130.

 

Bolvig, I. & Arendt, J. N. (2018). Nationale rammer for integrationsindsatsen, 1999-2017. VIVE Rapport.

 

Arendt, J. N. (2018). Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 54.

 

Arendt, J. N., Nielsen, C. P. & V. Jakobsen (2016). The importance of origin and destination country skills for labour market attachment of immigrants from Pakistan, Iran and Turkey. Nordic Journal of Migration Research 6(2): 72-80. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0015

 

Arendt, J. N., Bolvig, I., Pedersen, J. S. & C. Kolodziejczyk (2016). Kommunernes Integrationsindsats på beskæftigelsesområdet. KORA Rapport.

 

Arendt, J. N., Kiil, A., Kloppenborg, H. & S. Jakobsen (2014). Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet. KORA rapport

 

Arendt, J. N., Kiil, A., Kloppenborg, H. & S. Jakobsen (2014). Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet. KORA rapport

 

 

Beskæftigelsesindsats:

 

Kleif, H. B. and J. N. Arendt (2020). Incentive effects of cash benefit for low educated young adults: Applying a regression discontinuity design. PLoS Onehttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0241279

 

Arendt, J. N., Andersen, H. L. & M. Saaby (2020). The Relationship between Active Labor Market Programs and Employability of the Long‐Term Unemployed. LABOUR 34(2): 154-175. https://doi.org/10.1111/labr.12172

 

Arendt, J. N. & C. Kolodziejczyk (2019). The Effects of an Employment Bonus for Long-term Social Assistance Recipients. Journal of Labor Research 40 (152): 1-16. https://doi.org/10.1007/s12122-019-09290-3

 

Kolodziejczyk, C., Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2019). Beskrivelse af progression for ledige og sygemeldte i Københavns Kommune. VIVE Rapport.

 

Arendt, J. N., Kolodziejczyk, C., Gunst, A. & D. Johansen (2018).  Forsøg med Integrationspålæg. Slutevaluering. VIVE Rapport.

 

Sørensen, K. L., Arendt, J. N. & H. L. Andersen (2014). Effekter af uddannelsesaktivering for forsikrede ledige. KORA rapport.

 

Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2018). Risikofaktorer for langvarig offentlig forsørgelse. VIVE Rapport.

 

Arendt, J. N. & I. Bolvig, (2016). Kvantitativ slutevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. KORA Rapport.

 

Arendt, J.N. & I. Bolvig (2015). Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige – Teknisk rapport. KORA Rapport.

 

Larsen, M., Graversen, B. K. & Arendt, J. N. (2013). Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. SFI 13:20.

 

Arendt, J. N., Rosholm, M. & Jensen, T. P. (2008). The Importance of Literacy for Employment and Unemployment Duration. Danish Journal of Economics 146: 22-46. https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2008/2008.pdf

 

Arendt, J. N.; Heinesen, E. Husted, L., Colding, B. og S. H. Andersen (2004). Kontanthjælpsforløbs varighed og afslutning: Forskelle mellem kommuner. akf forlaget.

 

Arendt, J. N. (2004). Kommunestørrelse og indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. I: Groes, Nils og Leif Olsen (red.): Brudstykker eller sammenhæng? – En antologi om forudsætningerne for en offentlig strukturreform. FOKUS.

 


Ulighed i indkomst, uddannelse og sundhed:

 

Arendt, J. N. & M. L. Christensen (forthcoming). An Examination of Public Income Redistribution. Review of Income and Wealth.

 

Arendt, J. N. and M. L. Christensen (2022).  Public redistribution and intergenerational income dependency. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Study paper nr. 177.

 

Arendt, J. N., Trolle, A. H. and M. L. Christensen (2021). Maternal education and child health: Causal evidence from Denmark. The Journal of Health Economics 80.  https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2021.102552

 

Kiil, A. & Arendt, J. N. (2017). The effect of complementary private health insurance on the use of health care services. International Journal of Health Care Finance and Economics 17(1): 1-27. https://doi.org/10.1007/s10754-016-9195-3

 

Pedersen, M. S. & Arendt, J. N. (2014). Bargaining for health: A case study of a collective agreement-based health program for manual workers. Journal of Health Economics 37: 123-136. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2014.06.00

 

Arendt, J. N. (2012). The demand for health care by the poor under universal health care coverage. The Journal of Human Capital 6(4): 316-335. https://www.jstor.org/stable/10.1086/669139

 

Hvenegaard, A., Street, A., Gyrd-Hansen, D. & Arendt, J. N. (2011). Exploring the Relationship between Costs and Quality – Does the Joint Evaluation of Costs and Quality alter the Ranking of Danish Hospital Departments? European Journal of Health Economics 12(6): 541-555. https://doi.org/10.1007/s10198-010-0268-

 

Bech, M., Kronborg, C., Lauridsen, J. T. & Arendt, J. N. (2010). Djøferne har taget Magten i Sundhedsvæsenet eller har de? Danish Medical Journal 172(50):3471-3476

 

Arendt, J. N., Nexøe, J., Sørensen, J., Jensen, B. T. & Müntzberg, G.(2010). Lavindkomst og Antal Kontakter med Almen Praksis. Danish Medical Journal 172 (21):1591-1597.

 

Arendt, J. N. & Lauridsen, J. T. (2008). Do risk factors explain more of the social gradient in self-reported health when adjusting for baseline health? European Journal of Public Health 18 (2): 131-137. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckm096

 

Arendt, J. N. (2008). In Sickness and in Health till Education do us Part: Education Effects on Hospitalization. Economics of Education Review 27 (2): 161-172. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2006.08.006

 

Arendt, J. N. (2007). Fattigdom – en oversigt over begreber og danske analyser. Odense, CAST, Syddansk Universitet.

 

Arendt, J. N. (2007). Fattigdom i Odense Kommune Sammenfatning. Odense, CAST, Syddansk Universitet.

 

Arendt, J. N. (2005). Income and Outcomes for Elderly: Do the Poor have a Poorer Life? Social Indicators Research 70 (3): 327-347. https://doi.org/10.1007/s11205-004-1545-8

 

Arendt, J. N. (2005). Does Education cause better Health? A Panel Data Analysis Using School Reforms for Identification. Economics of Education Review 24 (2): 149-160. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.04.008

 

Arendt, J. N. (2003). Betydningen af indkomst for folkepensionisters levevilkår og velbefindende. akf forlaget.

 

Arendt, J. N., Hansen, E. B. & Thrane, T. K. (2002). Kan forbedringer i ældres levevilkår lette forsørgerbyrden? Danish Journal of Economics 140: 289-311. https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2002/2002.pdf

 

 

Skole og uddannelse:

 

Lomholt, J. J., Arendt, J. N., Bolvig, I. and M. Thastum (2020). Children with School Absenteeism: Comparing Risk Factors Individually and in Domains. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1869085

 

Arendt, J. N., Greve, J. & M. Bergqvist (2019). Is it good to be LATE? The impact of a preparatory program on upper secondary schooling. Economics of Education Review 68: 38-52. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.11.001

 

Middelboe, N., S. Ø. Hansen, R. L. Storgaard, S. Brinck, K. Iversen, H. S. Pedersen og J. N. Arendt (2016): Midtvejsevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. København: KORA.

 

Arendt, J. N. (2013). The Impact of Public Student Grants on Drop-out and Completion of Higher Education: Evidence from a Student Grant Reform. Empirical Economics 44 (3): 1545-1562. https://doi.org/10.1007/s00181-012-0638-5

 

Arendt, J. N. (2003). Fagligt niveau i efterskolen – belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. akf forlaget.

 

 

Udsatte grupper:

 

Arendt, J. N. & M. Verner (2018). Long-term effects of a Social Intervention for Vulnerable Youth, in Crato, N. & P. Paolo (Eds): Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Microdata is Transforming Policy Design, p. 221-236, New York: Springer.

 

Jacobsen, R. H., Arendt, J. N., Verner, M., Kollin, M. S., Halling, C. & K. Kolstrup (2018). Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM). Dokumentation. VIVE Rapport.

 

Kiil, A., Arendt, J. N. & M. Rosholm (2016). Measuring child wellbeing. An overview of potential measurement instruments. KORA Rapport.

 

Arendt, J. N. (2015).  Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet – baggrundsrapport. KORA rapport. Grundlag for Socialstyrelsens anbefalinger.

 

Arendt, J. N. (2015).  Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte. KORA Rapport.

 

Arendt, J. N. & A. Kiil (2013). Socioøkonomisk budgettildelingsmodel for specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune. KORA Rapport.

 

 

Vidensoversigter om beskæftigelsesindsatser:

 

Arendt, J. N. & R. H. Jacobsen (2017). Litteratur-review om progression for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. KORA Rapport.

 

Arendt, J. N., Wolf, R. T. og M. Verner (2017). Litteratur-review af effektanalyser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. KORA Rapport.

 

Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2016). Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken – En Litteraturoversigt. KORA Rapport.

 

Arendt, J. N., D. Pozzoli (2014). Effekter af ordinær uddannelse for ledige. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. KORA rapport.

 

Arendt, J. N., D. Pozzoli (2014). Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige indvandrere. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. KORA rapport.

 

Arendt, J. N. (2014). Effekter af vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering til ledige. En litteraturoversigt over danske og internationale studier. KORA rapport.

 

 

Tekniske papers:

 

Arendt, J. N. & A. Holm (2013). Evaluating the performance of simple estimators for probit models with two dummy endogenous regressors. Journal of Statistical Computation and Simulation 83 (6): 1156-1178. https://doi.org/10.1080/00949655.2011.652631

 

Arendt, J. N. (2002). Endogeneity in Limited Dependent Variable Models. Chapter 4 in PhD-dissertation: “Essays in Applied Micro-Econometrics. Socio-Economic Differences in Health”. Rødt Memo, nr. 82, Kbh., Økonomisk Institut, Københavns Universitet.