Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder – Del 2

Video

Maj 2019

video

Konference den 14. maj 2019 om betydningen af indvandring og af integrationspolitik i Danmark såvel som i Europa.

 

I del 2 præsenterer forskere fra ROCKWOOL Fonden deres seneste forskning om konsekvenserne af flygtninges opholdstid i asylsystemet, om effekten af den nye integrationsindsats, om den langsigtede arbejdsmarkedsdeltagelse for indvandrere med forskelligt opholdsgrundlag og de afledte økonomiske konsekvenser af indvandring. Efter disse præsentationer følger en paneldebat ved adm. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst, ærespræsident i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm og adm. direktør for BL – Danmarks Almene Boliger Bent Madsen om, hvordan vi bedst indretter indvandrings- og integrationspolitikken, så den både tager højde for vores humanitære medansvar og vores behov for at sikre en bæredygtig velfærdsstat.

Relaterede udgivelser

video

Video

Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder – Del 1

Gå til videoen
podcast

Podcast

Integration: Professor Dustmann om integration i EU, udfordringer og fordele

Gå til podcasten
podcast

Podcast

Integration: Indvandringens betydning for konjunkturerne

Gå til podcasten
podcast

Podcast

Integration: Ventetid i asylcentre, job og uddannelse

Gå til podcasten