Konference: Hvor udfordret er Danmark af den aldrende befolkning?

Video

November 2022

video

Den 10. november 2022 afholdt ROCKWOOL Fonden sin årlige endagskonference – denne gang med fokus på, hvor udfordret Danmark og de øvrige europæiske velfærdsstater er af de demografiske ændringer.

 

De aldrende befolkninger i Europa er formodentlig en af de største udfordringer, som de europæiske velfærdsstater står overfor i de kommende år. Den demografiske udvikling udfordrer en helt central fordelingsmekanisme i velfærdsstaterne, hvor de erhvervsaktives forsørgerbyrde vil vokse markant, hvis ikke der sker ændringer i forhold til finansiering af pensionssystemet og sundhedssektoren eller med hensyn til de ældres deltagelse på arbejdsmarkedet.

 

På konferencen fortalte professor ved London School of Economics Nicholas Barr om udfordringerne i et internationalt perspektiv, og professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen fortalte om det danske perspektiv. Seniorforsker ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Marie Louise Schultz-Nielsen fortalte om regionale forskelle i udviklingen i andelen af ældre, og forskningschef Jan Rose Skaksen fortalte om de ældres arbejdsmarkedsdeltagelse og produktivitet.

 

Bagefter fulgte en paneldebat med adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen, forbundsformand i HK Danmark Anja C. Jensen, adm. direktør i KL Kristian Vendelbo og adm. direktør i Danske Regioner Adam Wolf om behovet for reformer for at imødegå udfordringerne ved det stigende antal ældre.

 

Moderator var Mette Vibe Utzon.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Ældre klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end tidligere

Gå til vidensoverblikket
podcast

Podcast

Hvad stiller vi op med den aldrende befolkning?

Gå til podcasten
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Hvordan klarer de ældre sig på arbejdsmarkedet?

Gå til forskningsrapporten