Hvordan gør vi det muligt for flere unge at gennemføre en erhvervsuddannelse

Vidensoverblik

Oktober 2019

Indsigt - OS I BRANCHEN

vidensoverblik

Sammen med en række erhvervsskoler er ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i gang med at udvikle og afprøve en ny indsats, der kan få flere unge godt igennem en erhvervsuddannelse. Vores ønske er at effektevaluere indsatsen sammen med et større antal erhvervsskoler og dermed bidrage med ny viden om, hvad der virker, så flere unge kan gennemføre den erhvervsuddannelse, de starter på.

Mere om initiativet

Initiativ

OS I BRANCHEN

Gå til initiativet