OS I BRANCHEN

Initiativ

Hvordan kan flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse?

Uddannelse har store gavnlige effekter både for den enkelte og for samfundet. Alligevel har 1 ud af 5 unge ikke en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Frafaldet på erhvervsskoler er særligt højt, og næsten halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. På trods af mange initiativer er der begrænset viden om, hvordan man kan muliggøre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er vores ambition, at initiativet OS I BRANCHEN skal ændre på dette, gennem et partnerskab med erhvervsskolerne NEXT, CELF, ZBC, Tradium, AARHUS TECH, og Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE).

 

Rambøll Management Consulting er implementeringspartner i OS I BRANCHEN.

Giv unge erfaringer og netværk

 

Vi forventer ikke, at unge er afklarerede, når de starter på en erhvervsuddannelse – i stedet vil vi med OS I BRANCHEN give unge autentiske erfaringer sammen med deres fagfæller og skabe netværk, så de kan mærke, se og tro på en fremtid for sig i branchen. Ved hjælp af en evaluering vil vi undersøge, om det muliggør, at flere unge gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Indsatsen bygger på to principper

Vi kobler elever, virksomheder og erhvervsskolen tættere sammen. Målet er, at elever på grundforløb 2 (GF2) skal opleve, at de allerede er en del af branchen fra den første dag på skolen. En større del af læringen sker dermed i samarbejde med virksomheder i stærke faglige fællesskaber med de andre elever, herunder hovedforløbseleverne. OS I BRANCHEN bygger på to principper, og vi har designet en række aktiviteter, der understøtter disse to principper i erhvervsskolernes dagligdag.

 

Princip 1: Første dag i skolen er første dag i branchen

 

Når eleverne prøver de muligheder, en erhvervsuddannelse skaber i praksis, får de ikke kun afprøvet deres fag – de får også opbygget et netværk.

 

Princip 2: Vi lykkes som team

 

Når vi som erfarne kræfter inviterer nye elever ind i faglige fællesskaber og skaber en synlig fremtid.

Billede
I

Intervention

Initiativet OS I BRANCHEN undersøger og skaber viden om, hvordan flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Med indsatsen opbygger eleverne et professionelt netværk og faglige succesoplevelser fra første skoledag.

Uddannelsesveje og frafaldsmønstre

Hvilke veje følger erhvervsskoleelever? Hvor mange gennemfører GF2, hvor mange fortsætter til hovedforløbet, og hvad med dem der falder fra? Disse spørgsmål har lektor Fane Groes og seniorrådgiver Edith Madsen fra Copenhagen Business School undersøgt ved hjælp af data for udvalgte erhvervsuddannelser. Den nye viden kan bidrage til en bedre forståelse af frafaldet på erhvervsskolerne. På den måde bruger vi kvantitative data til at få overblik over problemernes omfang og mønstre. Når vi kobler disse indsigter med kvalitativ viden, kan vi få en nuanceret forståelse af den udfordring, vi arbejder med, og se nye muligheder.

OS I BRANCHEN effektevalueres

OS I BRANCHEN effektevalueres med et lodtrækningsforsøg, hvor vi har trukket lod om, i hvilken rækkefølge uddannelserne får lov til at blive en del af OS I BRANCHEN.

 

Allerede inden vi har fået de første data i hånden fra lodtrækningsforsøget, så har vi offentliggjort en analyseplan for effektevalueringen af OS I BRANCHEN. Analyseplanens formål er at sikre gennemsigtighed og troværdighed omkring evalueringen af OS I BRANCHEN. I analyseplanen har vi detaljeret beskrevet, hvordan vi vil evaluere OS I BRANCHEN, når vi modtager de sidste data fra lodtrækningsforsøget.

 

Man kan blandt andet læse om tidshorisonten for lodtrækningsforsøget og projektet, hvor vores data stammer fra, hvordan vi præcist vil måle gennemførslen på GF2, eller om hvilke analyser vi har planlagt at lave. På den måde sikrer vi, at alle resultater – både de positive og negative – bliver præsenteret efter en stringent metode. Det er sådan, vi sikrer, at evalueringen følger de højeste videnskabelige standarder.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om initiativet, kontakt venligst

kontakt@rfintervention.dk

Billede

Mere om OS I BRANCHEN

Læs mere om initiativet her

osibranchen.dk

Hvad nu?

 

Projektet er fortsat undervejs, og vi rapporterer løbende viden. Se hvad vi allerede har udgivet på projektet i listen herunder.