Hvad har vi gjort ved tiden?

Bog

Juli 2012

task_alt

Eksternt bedømt

En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu

bog

Skrevet af: Jens Bonke og Bent Jensen

 

Bogen redegør for tidsanvendelsesstudiernes historiske og idémæssige baggrund og deres aktuelle status. Den diskuterer endvidere de lange linjer i befolkningernes tidsanvendelse i andre lande. I denne forbindelse bringer forfatterne tilsvarende ikke tidligere publicerede tal for Danmark: Arbejder danskerne mere eller mindre, og har de fået mere eller mindre fritid, siden de første undersøgelser blev gennemført tilbage i 1964? Og hvordan har tidsanvendelsen udviklet sig for de to køn?

 

“Læser man lidt i den nyeste rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som er et metastudie af tidsforbrugsstudier indtil i dag, bliver det hurtigt tydeligt, at der er mange interesser i tidsforbrugsstudier, og det både frisættende, kontrollerende og kommercielle.”

– Heidi Laura i Weekendavisen

 

 

 

Relevante udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Har vi tid til velfærd?

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The impact of changes in life-stage on time allocations in Denmark: a panel study 2001-2009

Gå til forskningsrapporten