Holdninger til uddannelse og arbejde blandt unge indvandrere, danskere og deres forældre

Forskningsrapport

Juli 2008

task_alt

Eksternt bedømt

Arbejdspapir nr. 20

Forskningsrapport

Skrevet af: Jørgen Goul Andersen

 

I dette arbejdsnotat gør professor Jørgen Goul Andersen rede for resultaterne af en survey blandt ni etniske minoriteter med oprindelse i Eks-jugoslavien, Tyrkiet, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Sri Lanka samt Vietnam. I alt er der opnået svar fra 1.510 svarpersoner med dansk oprindelse og 3.305 fra de ni lande. I analyserne gennemgås indvandreres og efterkommeres orientering til uddannelse og arbejde.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Indvandrere uddanner sig mere og mere – men halter fortsat bagefter

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

Gå til bogen
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Source Country Differences in Test Score Gaps: Evidence from Denmark

Gå til forskningsrapporten