De økonomiske lærebøger skal bestemt ikke smides ud

Indlæg

Maj 2023

indlæg

 

Dette indlæg blev bragt i Børsen den 8. maj 2023.

 

Den 24. april beskrev Børsen resultaterne fra vores nye studie af starthjælpsreformen, som i 2002 sænkede ydelserne til nyankomne flygtninge med ca. 40%. Studiet undersøger – som det første i verden – hvordan effekter af såkaldte udbudsreformer (som bl.a. starthjælpsreformen) afhænger af efterspørgslen efter arbejdskraft.

 

På denne baggrund skrev Anders Borup Christensen, cheføkonom hos Dansk Arbejdsgiverforening, den 1. maj en kommentar under overskriften ”Smid ikke de økonomiske lærebøger i skraldespanden – de holder stadig stik”. Vi enige i, at de økonomiske lærebøger ikke skal revideres på baggrund af vores studie.

I studiet sammenholder vi effekterne af starthjælpsreformen alt efter, hvilke områder i Danmark flygtninge blev boligplaceret i.  Og svaret var klart: Blev de placeret i områder med lav efterspørgsel efter arbejdskraft, var beskæftigelseseffekterne mindre, af kortere varighed og baseret på løsere ansættelsesforhold end i områder med høj efterspørgsel.

 

Anders Borup Christensen beskriver hvordan ”kæden hopper af, når [jeg] også fremhæver dagpengereformen fra 2010 som et eksempel på, at reformer kun virker i opsvingsperioder. (…) (A)t sige at den langsigtede virkning af arbejdsmarkedsreformer generelt er tæt knyttet til timingen ift. konjunkturer holder ikke.”

 

Vi er enige med Anders Borup Christensen i, at de seneste årtiers arbejdsmarkedsreformer har bidraget til en øget beskæftigelse. På den længere bane afhænger reformeffekterne ikke af konjunkturer. Men vores resultater indikerer, at reformer, der indføres på et tidspunkt med ugunstige beskæftigelsesvilkår, ikke nødvendigvis virker efter hensigten på den kortere bane.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Effekten af beskæftigelsesreformer afhænger af efterspørgslen efter arbejdskraft

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Refugee Benefit Cuts

Gå til forskningsrapporten