Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Marked increase in recent years in the number of illegal immigrants

Marts 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Medicinsk behandling af ADHD sænker risikoen for, at børn bliver anbragt uden for hjemmet

Marts 2015

F

Forskning

Vidensoverblik

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

December 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

December 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Nyt fra Rockwool Fonden vedr. CO2-udledning fra forbrug i Danmark og andre lande

November 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Nyt fra Rockwool Fonden vedrørende omkostninger ved at producere elektricitet i Danmark

November 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Criminality is contagious

Oktober 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Faktaark til ny undersøgelse af CO2-udledningen fra det danske forbrug

Oktober 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

ADHD koster ubehandlet knap 3 mia. kroner om året – prisen pr. individ for de lidt sværere tilfælde er på knap 150.000 kroner om året

September 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

De unge kan uddannes mere effektivt – lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau på ungdomsuddannelserne

August 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Indvandrerdrenge bliver mere kriminelle af at vokse op i en kommune med mange unge kriminelle

Juni 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Fald i det sorte arbejde under krisen

Maj 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Activation programmes for the unemployed reduce inequality

Marts 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Indvandring fra ikke-vestlige lande vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration

Januar 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

Skattereformen i 2010 blev brugt til skattetænkning og havde ingen realeffekt på indtjeningen det første år

Januar 2014

F

Forskning

Vidensoverblik

De bestod ikke i folkeskolen – nu har halvdelen en erhvervsuddannelse

December 2013

11 12 13 14 15

...

18