Udgivelser

F

Forskning

Vidensoverblik

Forskningsenhedens 15 års jubilæum

Oktober 2002

F

Forskning

Forskningsrapport

Specifikationer til tre bilags-tabeller (om skattetryk, andel skattepligtige, og andel med selvangivelse) i kapitel 2 i Gunnar Viby Mogensens studie (2003) om underdeklarationens historie

Juli 2002

F

Forskning

Bog

Værd(i)sætter danskerne deres helbred?

Juli 2002

F

Forskning

Bog

Udviklingen i Rusland, Polen og Baltikum

Juli 2002

F

Forskning

Vidensoverblik

Sociale ydelser i Danmark og Tyskland

Juni 2002

F

Forskning

Forskningsrapport

Social security benefits in Denmark and Germany – with a focus on access conditions for refugees and immigrants

Juni 2002

F

Forskning

Vidensoverblik

Immigration and the public sector in Denmark

Februar 2002

F

Forskning

Bog

Immigration and the public sector in Denmark

Februar 2002

F

Forskning

Bog

Kan land med lov bygges?

Oktober 2001

F

Forskning

Vidensoverblik

Er vi mere negative mod fremmede end andre folk?

Oktober 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Foreigners in the Danish newspaper debate from the 1870s to the 1990s

Oktober 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

The integration of non-Western immigrants in a Scandinavian labour market: The Danish experience

Oktober 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Teknisk note om dansk empiri ad diskrimination på arbejdsmarkedet i forbindelse med jobsøgning

Oktober 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Dokumentation af data-grundlaget fra GDS undersøgelserne i november 2000 og juni 2001, som ligger til grund for Søren Brodersens artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, september 2001

September 2001

F

Forskning

Vidensoverblik

Udblik til dansk og international forskning i indvandrerspørgsmålet

Juni 2001

F

Forskning

Forskningsrapport

Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Juni 2001

34 35 36 37 38

...

41