Danmarks Kvalifikationsbalance

Bog

Juli 2011

task_alt

Eksternt bedømt

bog

Skrevet af: Jan Rose Skaksen Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch

 

I en mere og mere globaliseret verden bliver den internationale arbejdsdeling af stadig større betydning. Det diskuteres jævnligt, i hvilket omfang job og arbejdskraft forsvinder til udlandet. Forskellige udsagn om ”hjerneflugt” fra Danmark figurerer således ofte i medierne. Men hvad siger tallene egentlig om dette? I bogen Danmarks Kvalifikationsbalancepræsenteres et projekt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der skal give et bidrag til en mere kvalificeret afdækning af vores deltagelse i den internationale arbejdsdeling.

 

Fokus er, i hvor høj grad Danmark im- og eksporterer forskellige typer af arbejdskraft, splittet op på en række uddannelseskategorier og sammenfattet i begrebet ”kvalifikationsbalancen”. Dette begreb er sammen med bogens forfattere blevet udviklet i forbindelse med projektet i Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

I denne forbindelse har projektet taget højde for de to vigtigste måder im- og eksport af arbejdskraft kan ske på: For det første via vandringer, dvs. ind- og udvandring af personer. For det andet via handel, dvs. gennem eks- og import.

 

Analysen afdækker også, hvordan den til enhver tid forhåndenværende arbejdskraft er blevet anvendt i produktionen.

 

Endelig opstilles som et bidrag til forståelsen af de kommende års arbejdsmarked et mål for beholdningerne af forskellige typer af arbejdskraft. Hvor langt frem i tid vil f.eks. beholdningen af faglært eller højtuddannet arbejdskraft holde?

 

Ved en overordnet fortolkning viser beregningerne, at Danmark i dag er stærkt afhængig af deltagelsen i den internationale arbejdsdeling, der via importen af arbejdskraft skaber et betydeligt bidrag til velfærden i landet.

 

“Det er et meget overbevisende talmateriale, der fremlægges“.

– Benny Jacobsen i Gymnasieskolen

 

“Bogen er ikke bare tankevækkende, men også velskrevet.”

“Fem ud af seks stjerner”

– Danske Kommuner

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Danmarks samhandel med udlandet har skaffet tusinder af hænder til Danmark

Gå til vidensoverblikket
Vidensoverblik

Vidensoverblik

Denmark’s foreign trade has brought the fruits of much labour into the country

Gå til vidensoverblikket