Systeminnovation

Initiativ

Hvad kræver det at forandre et system?

Danmark har et af de bedste velfærdssystemer i verden. Og alligevel står vi som mange andre lande nu over for store samfundsmæssige udfordringer, som disse systemer ikke oprindeligt blev designet til at håndtere. Skal vi løse de udfordringer og skabe nye muligheder, har vi brug for mere end blot innovative løsninger – vi har brug for at gentænke og innovere hele systemer. Men hvordan gør vi det?

 

Systeminnovationsinitiativet handler om at udstyre ledere, innovatører og iværksættere med praktisk viden og værktøjer til at håndtere komplekse udfordringer på mere fundamentale måder.

Billede
I

Intervention

Systemændringer kan låses op gennem De fire nøgler: en kombination af skift i Formål - hvad systemet er til for, hvordan Magten fordeles, hvordan Ressourceflowet og Relationer er struktureret.

Der foregår altid løbende innovation for at optimere systemer. Men vi har brug for mere grundlæggende systeminnovation, når:

 

  • En udfordring har “bidt sig fast”, og det eksisterende system ikke længere formår at løse den. Vores egen forskning viser for eksempel, at andelen af hver eneste ungdomsårgang, der ender langvarigt uden for job og uddannelse, har været uændret de sidste 20 år i Danmark på trods af mange indsatser fra det offentlige og private organisationer. Det peger i retning af et behov for en mere grundlæggende systemændring.

 

  • Samfundet står over for en ny eller voksende systemisk udfordring, som de eksisterende systemer ikke er designet til at klare, såsom en aldrende befolkning eller udbredte mentale udfordringer blandt unge. Her har vi brug for nye former for systemer, baseret på fundamentalt anderledes logikker, som er bedre i stand til at håndtere de voksende udfordringer.

Hvordan kommer vi videre, når det ikke længere er nok at forbedre vores eksisterende systemer?

 

Det er let at sige, at “vi er nødt til at ændre systemerne”, men straks vanskeligere at gøre det i praksis. Mange sociale innovationer når ikke deres fulde potentiale, fordi de støder på barrierer i systemerne omkring dem eller finder sig selv trukket tilbage i de systemer, de satte sig for at ændre sig. Systemiske udfordringer går på tværs af grænserne mellem det offentlige, private og civilsamfundet, og derfor kræver svar på dem også en ny form for samarbejde på tværs af disse domæner. Det er derfor, vi ønsker at bringe de praktiske tilgange frem i lyset, som vi alle kan bruge for at få mere systemisk effekt.

Dette internationale initiativ har til formål at udfylde hullet mellem systemteori og systemændring i praksis. Vi arbejder med eksperter inden for forskellige aspekter af systeminnovation og med innovative ledere og iværksættere, som har transformeret systemer i praksis i Danmark og rundt om i verden. Målet er at opbygge den praktiske viden, rammer, metoder og relationer, der kan hjælpe alle, der er en del af at gennemføre systemændringer – uanset om de er ledere, innovatører, iværksættere, investorer, politiske beslutningstagere eller samfundsfortalere – til at skabe den næste generation af systemer til offentlighedens bedste.

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2023 i ROCKWOOL Fondens regi, og er overdraget til System Shift Lab. Find vores viden i listen nedenfor.