Fit for Kids

Initiativ

Fit for Kids er en 40 ugers indsats, som er bygget op omkring en kombination af fysisk træning, coaching og motivation, øget viden om sund livsstil, kostvejledning og madlavning. Programmet er målrettet børn, der lider af svær overvægt, er inaktive, i dårlig fysisk form og/eller har dårlig kropsbevidsthed.

Billede

ROCKWOOL Fonden evaluerede Fit For Kids-programmet i 2011-2012. Evalueringen pegede blandt andet på behovet for en mere målrettet fastholdelsesstrategi, samt at det var kost og motionsaktiviteterne, der havde størst betydning. På baggrund af evalueringsresultaterne fra Fit for Kids valgte ROCKWOOL Fonden at videreudvikle projektet under navnet Cool2BFit. Cool2BFit er både målrettet børnene og deres familier og tilbyder kostvejledning i hjemmene, træning, fælles madlavning og temamøder. Desuden er der stort fokus på fastholdelse af den sunde livsstil efter projektet er slut. Der er også udarbejdet en Cool2BFit bog med konkrete værktøjer til, hvordan man som familie lever sundt.

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2013 i ROCKWOOL Fondens regi, og blev videreudviklet til projektet Cool2BFit. Projektet har gennemgået en kvalitativ evaluering og en effektevaluering. Se resultaterne og find vores viden i listerne nedenfor.