Cool2BFit

Initiativ

ROCKWOOL Fonden har udviklet overvægtsindsatsen Cool2BFit, der er et kost-, trivsels- og aktivitetsprogram. Formålet er at forbedre sundhedstilstanden for overvægtige, motorisk udfordrede og/eller fysisk inaktive børn i alderen 7-15 år.

Billede

Overvægt blandt børn er et stigende problem. En opgørelse foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2014 viser, at hvert ottende barn er overvægtigt, når det starter i skole [1]. Forskning viser, at den psykiske trivsel er svækket hos overvægtige børn (5-11 år) i forhold til normalvægtige børn [2], og at 70 pct. af dem, der har været overvægtige som børn eller unge, forbliver overvægtige i deres voksenliv og overfører således livsstilsproblematikker og sundhedsrisici fra barndommen til voksentilværelsen [3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Tal baseret på data fra Sundhedsstyrelsens Børnedata fra publikationen Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen, Sundhedsstyrelsen, 2014.

[2] Hughes AR et al. Quality of life in a clinical sample of obese children, Int J Obes (Lond), 2007.

[3] SFI Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge, 2016.

Cool2BFit består af en multifacetteret indsats med fokus på:

 

  • Fysisk træning og leg
  • Motorisk screening
  • Ugentlig opfølgning på udfordringer for familier
  • Skræddersyet kostvejledning, hjemmebesøg, fælles madlavningsaftener og temaaftener for forældre
  • Intensivt motivationsarbejde
  • Løbende fokus på trivsel
  • Strategier til at forankre en sundere livsstil i hverdagen

 

En kortsigtseffektevaluering af en tidligere variant af Cool2BFit med de samme kerneelementer har vist positive effekter på børnenes BMI. Denne effektevaluering blev gennemført i 2014 af Professor Bente Klarlund. Langtidseffekterne er indsatsen er endnu ikke dokumenteret.

 

Hvad nu?

 

Projektet blev afsluttet i 2018 i ROCKWOOL Fondens regi, og overdraget til VIA University College. Projektet har i sin tidligere form – Fit For Kids – gennemgået en kvalitativ evaluering og en effektevaluering. Se resultaterne og find vores viden i listerne nedenfor.