Folkemøde 2024
– mangler I en ekspert
til en debat?

artikel

Har I en debat eller andet arrangement på Folkemødet i år, hvor I mangler en skarp og veloplagt ekspert, så kan ROCKWOOL Fondens forskere hjælpe. 

Vi stiller gerne op med dyb viden og aktuelle perspektiver på en bred vifte af samfundsudfordringer inden for fx arbejdsmarkedet, skole og uddannelse, familier og sociale forhold, sundhed og trivsel. 

I er velkomne til at tage direkte kontakt til den eller de forskere, der kan passe ind i jeres arrangement.

 

 

Udvalgte eksperter

Jan Rose Skaksen - Forskningschef

Ældre og pension, velfærdsstatens holdbarhed, det økonomiske råderum, beskæftigelse, afkast af uddannelse, lønudvikling, udsatte unge

Jan Rose Skaksen

Signe Hald Andersen - Interventionschef

Trivsel og mentale diagnoser, ungdomsliv, herunder særligt udsatte unge, og teenageårene som en sensitiv periode, anbringelser af børn og tiden efter, samt udsatte borgere over livsforløb og på tværs af generationer

Signe Hald Andersen

Rasmus Landersø - Forskningsprofessor

Social arv, skole og uddannelsesmuligheder, folkeskolen, tidlige investeringer i børn og social mobilitet, arbejdskraftpotentialet i velfærdsfag, SU, starthjælp

Rasmus Landersø

Jacob Nielsen Arendt - Forskningsprofessor

Integrationsindsats og beskæftigelse af flygtninge, udenlandsk arbejdskraft, jobcentrenes indsats, udsatte ledige, SU og social mobilitet

Jacob Nielsen Arendt

Lars Højsgaard Andersen - Forskningsprofessor

Kriminalitet og straf, fx social arv i kriminalitet, effekt af (varetægts)fængsling, alternative strafformer, indvandrere/efterkommeres overrepræsentation i domme, ungdomskriminalitet

Lars Højsgaard Andersen

Anders Bruun Jonassen - Analysechef, forsker

Arbejdsmarkedsreformer, beskæftigelse, kontanthjælp, dagpenge, arbejdstid, mindreregulering af overførselsindkomster, adgangskrav til gymnasiet

Anders Bruun Jonassen

Peter Fallesen - Forskningsprofessor

Anbringelser, skilsmissers konsekvenser for børn og voksne, børnefattigdom, fertilitet og fertilitetsbehandling, børns helbred og trivsel, ADHD, straf og psykiatri blandt børn/unge

Peter Fallesen
Billede

Vi stiller vores viden til rådighed og deler gerne ud af analyser og forskningsresultater, ved at deltage i debatter eller med oplæg ved arrangementer.