Flygtningebørn i skolen påvirker ikke andre elevers testresultater

artikel

Juni 2023

Data fra over en halv million elever på knap 1.400 skoler viser, at flygtningebørns faglige udfordringer ikke påvirker andre elevers resultater.

Når der starter et flygtningebarn i de yngre folkeskoleklasser, har det ikke en målbar effekt på testresultaterne i dansk og matematik for de andre elever på årgangen i skolen. Det viser et nyt studie lavet af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og University of Oxford.

 

Studiet er det første af sin art og bruger variation i, hvornår man får en flygtning som klassekammerat, til at sammenligne forskellige skoleårganges læring, og om de bliver påvirket af flygtningebørnene.

 

Elever på samme skole tager fx de nationale tests i dansk i 2. klasse og igen i 4. klasse. Men imellem elevernes to tests har børnene på den ene skoleårgang modtaget et flygtningebarn, mens den anden ikke har. Når man samtidig kontrollerer statistisk for en lang række andre baggrundsfaktorer på eleverne, vil forskellen på udviklingen i testresultaterne fra 2. til 4. klasse i overvejende grad kunne henføres til, om man modtog et flygtningebarn eller ej. Forskerne laver samme øvelse med elevernes resultater fra de nationale tests i matematik i 3. og 6. klasse. Resultatet er tydeligt for både dansk og matematik: Trods et meget stort datamateriale bestående af mere end en halv million elever på knap 1.400 skoler kan der ikke påvises en betydning af at modtage et flygtningebarn for, hvordan de øvrige elever klarer sig i de nationale tests.

 

Resultatet er overraskende, fordi der ifølge forskerne var grund til at forvente, at tilgangen af flygtningebørn kunne forringe læringsmiljøet.

 

Flygtningebørn har ofte haft voldsomme oplevelser, fx trusler på livet og adskillelse fra deres familiemedlemmer. Desuden lever mange nyankomne flygtninge med usikkerhed, både mens de venter på opholdstilladelse, og på grund af risikoen for ikke at få forlænget deres midlertidige opholdstilladelse.

 

Hvis børn er belastede, kan det påvirke deres adfærd og fx give dem problemer med angst eller gøre dem udadreagerende, hvilket kan forstyrre læringsmiljøet i en skoleklasse.

 

Derudover taler nyankomne flygtningebørn ikke flydende dansk, når de starter i skole, hvorfor de måske kræver meget af lærerens opmærksomhed og tid – som derfor ikke går til de øvrige elever.

 

Af disse grunde forventede forskerne bag studiet indledningsvis, at et nyankommet flygtningebarn kunne påvirke de andre elevers læring negativt. Men resultaterne støtter altså ikke denne forventning.

Udgivelser bag artiklen

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Flygtningebørn i skolen påvirker ikke andre elevers testresultater

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

Do refugee children impair the academic performance of native children in the school? Informative null results from Danish Register Data

Gå til forskningsrapporten