Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Bog

Juli 2013

task_alt

Eksternt bedømt

En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund

bog

Skrevet af: Birgitte Romme Larsen

 

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier undersøger, hvordan familier med etnisk minoritetsbaggrund indretter dagligdagen på tværs af arbejdsliv, familieliv og fritid.
Med udgangspunkt i 20 dybdegående interview i familier med henholdsvis pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund viser bogen deres hverdagsliv, overvejelser og handlemønstre.

 

Bogen kommer med uddybende, kvalitative indsigter i forhold til de kvantitative sammenhænge, Rockwool Fondens Forskningsenhed har fundet i Integration blandt ikke-vestlige indvandrere – Arbejde, familie, netværk og forbrug, som udgives samtidig med denne publikation.
De to bøger giver hver for sig, og tilsammen, en væsentlig ny indsigt i ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster.

 

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Andengenerationsindvandrere er kommet langt i deres integration i Danmark

Gå til vidensoverblikket
bog

Bog

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Gå til bogen