The integration of non-Western immigrants in a Scandinavian labour market: The Danish experience

Forskningsrapport

Oktober 2001

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 7

Forskningsrapport

Skrevet af: Marie Louise Schultz-Nielsen med bidrag af Olaf Ingerslev, Claus Larsen, Gunnar Viby Mogensen, Niels-Kenneth Nielsen, Søren Pedersen og Eskil Wadensjö

 

Denne bog indeholder en afrapportering af hovedresultaterne i Integration i Danmark omkring årtusindskiftet til det internationale forskersamfund. Fokus er lagt på indvandrernes integration på det danske arbejdsmarked, men bogen inddrager også i oversigtsform andre væsentlige aspekter af indvandrernes levevilkår. Et særskilt kapitel skildrer projektets datagrundlag og metodiske tilgange.

 

“Denne letlæste men velunderbyggede beskrivelse af indvandrerne på det danske arbejdsmarked kan anbefales som oversigt eller baggrundsstof til folk med interesse for facts i indvandrerproblematikken.”

– Helena Skyt Nielsen i Nationaløkonomisk Tidsskrift