The Effect of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Foster Care Caseloads: Evidence from Danish Registry Data

Forskningsrapport

Marts 2015

task_alt

Eksternt bedømt

Study paper nr. 82

Forskningsrapport

Skrevet af: Peter Fallesen og Christopher Wildeman

 

Børn, der anbringes uden for hjemmet i løbet er barndommen, er langt mere tilbøjelige til at have en ADHD-diagnose, end andre børn er. Undersøgelsen anvender danske registeroplysninger om anbringelser og brug af medicin til at studere, om øget medicinsk behandling af ADHD påvirkede børns risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet. Siden sluthalvfemserne har man i stigende grad udskrevet medicin med stimulerende virkning på centralnervesystemet til danske børn med ADHD-diagnoser. Samtidig er danske børns risiko for at blive anbragt uden for hjemmet faldet med næsten 50 procent fra 1998 til 2010. Undersøgelsen fastslår, hvorvidt den øgede medicinske behandling ledte til fald i anbringelsesrisiko.

Relaterede udgivelser

Vidensoverblik

Vidensoverblik

Medicinsk behandling af ADHD sænker risikoen for, at børn bliver anbragt uden for hjemmet

Gå til vidensoverblikket
Forskningsrapport

Forskningsrapport

The Effects of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Children’s Academic Achievement

Gå til forskningsrapporten